Laddbox i Stockholm Grön Teknik avdrag.

Installatör laddbox i Stockholm - En grön investering för våra kommande generationer

Investeringar med rätt till bidrag för er villa eller brf.

Elbilsladdning är en del av visionen att bli ett fossilfritt samhälle. Elbilar har en stor ökningstakt och fördubblas varje år och därmed laddboxar.

Det finns idag politiska beslut att ge bidrag till denna typ av investeringar, som fått namnet Klimatklivet. Det finns satta direktiv och regler kring hur dessa investeringar skall utföras rent tekniskt för att er bidragsansökan skall godkännas.
Vår installatör ordnar detta för din förening eller din villa.

 

Laddbox i Stockholm för er BRF eller din villa.

Som fastighetsägare (BRF) kommer ni att upptäcka (om ni inte redan gjort) att det snart är viktigare med dessa laddstationer för bostadsrättföreningen än att ha en fungerande internetuppkoppling i fastigheten. Elbilsladdare kommer att få en viktig och direkt avgörande roll för utvecklingen av er fastighet.

Med tiden kommer säkerligen även detta att regleras med beslut och regler om att en BRF ej får neka en bostadsrättsinnehavare tillgång till elladdning för sin elbil. Vi utför givetvis installationer för elbil även till dig som äger en villa samt andra uppdrag.

Bli inte kvar stående på station när tåget går, ta hjälp av oss att stoppa den globala uppvärmingen!

Så går det till.

Inledningsvis gör vi besök hos er för att kartlägga förutsättningarna. Vi går igenom hur många installationer som ska göras och var bästa laddboxar skall placeras. Ska den vara utomhus eller inomhus.  Har ni inte en färdig lösning på hur elbilsladdningen ska fördelas till användare vad gäller förbrukning i kwh så finns här flertalet lösningar på marknaden som vi kan rekommendera och installera i er hemmiljö.

I samband med detta undersöker vi också er befintliga elanläggning och infrastruktur. Efter genomförd analys sammanställer vi en rekommendation där det medföljer en detaljerad offert från oss kring vad som krävs för installationen.

Vår ambition är att förstå era förväntningar och önskemål och implementera det i arbetet. Vi ser till att anläggningen håller över tid samt att den har förusättningar för att utvecklas.

Start: Planering och Projektering av laddbox.

 • Materialspecifikation upprättas i offert (typ av laddbox, mätutrustning etc.)
 • Offertgodkännande
 • Tidplan för hela operativa processen upprättas
 • Projekteringen sker utifrån gällande elsäkerhetsregler och av er som kund överlämnad kravspecifikationen som verktyg
 • Färdiga handlingar och ritningar granskas av er som kund i samråd med oss

 

Elbilsladdning i Stockholm | Laddbox BRF

 

Installation & elbilsladdning via laddbox i Stockholm.

 • Installationen påbörjas efter upprättad tidplan
 • Genomgång av ev. mjukvara för anläggningen utförs
 • Arbetet utförs med så lite störningar som möjligt mot upprättad tidplan samt mot / hos kunden
 • Företagets egenkontrollsysytem används för att säkerställa kvalitet och miljömålen i projektet, samt överlämnas till kund vid färdigställandet
 • Driftsättning och programering av anläggningen
 • Produktpärm upprättas för utförda installationer med ritningar, produktblad etc.
 • Driftgenomgång & överlämnade av anläggningen med kund utförs
 • Om så önskas skrivs tillsammans med er ett serviceavtal utifrån era behov

Viktigt med rätt uttag.

Många elbilar laddas från vanligt vägguttag idag, ett sådant uttag (schuko) är ej kostruerat för permanent biladdning. Något direkt förbud finns inte idag, men det skrivs i säkerhetsförskrifter att man inte bör ladda elbilar från denna typ av uttag då uttagen ej är konstruerade för för en långvarig last 10-16A. Många fall av bränder har genom åren uppkommit på grund av detta. Vi gör på beställning en anläggning med laddbox till er i stället.

Vad kostar det att ladda elbil via laddbox.

2022 kunde man förutse att betala ca 1,5 kr/kwh för elförrukningen.

Kontakta oss för laddbox i Stockholm.

Behöver du hjälp med installation och service av laddstation av elbilar i Stockholm? Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 

Vi fixar på fakturan det gröna rotavdraget (skattereduktion) grön teknik åt er för laddboxen.