Energi Effektivisering El

Energieffektivisering är ett brett område där det går att förbättra både ekonomi och miljö. Med moderna styrsystem och andra smarta åtgärder kan vi el effektivisera bostadsrätter & fastigheter och därmed minska era kostnader rejält. Bara genom att byta belysningsarmaturer och ljuskällor till ex led samt se över belysningens styrsystem kan snabbt reducera energiförbrukningen. Den optimala effekten fås när vi ser över alla delar som påverkar energiförbrukning samt hur de samverkar med varandra.

 

Vi levererar kostnattsfritt en så kallad LCC-Kalkyl för er anläggning.
Låt oss se över er elanläggning för att få ge förslag på förbättringar.

 

Vi i Sverige förbrukar ca 10TWh/år på bara belysning vi skulle kunna kapa denna förbrukning & kostnad rejält bara genom att byta till moderna armaturer & styrsystem.

En 10 år gammal belysnings anläggning förbrukar 40 % mer än en modern anläggning vilket gör att det finns stora ekonomi & miljö vinster att göra vid en uppgradering till modern belysningsanläggning.

 

Vi levererar er smarta belysningar för en ljusare framtid

 

LCC = Life Cycle Cost

Styrande parametrar i en LCC optimerad anläggning:
- Lägre service & underhållskostnader.
- Driftsäkerhet
- Bättre miljöval