Energieffektivisering i Stockholm

Vi hjälper dig med energieffektivisering i Stockholm. Energieffektivisering är ett brett område där det går att förbättra både ekonomi och miljö. Med moderna styrsystem och andra smarta åtgärder kan vi el-effektivisera bostadsrätter och fastigheter och därmed minska era kostnader rejält. Bara genom att byta belysningsarmaturer och ljuskällor till exempelvis LED och se över belysningens styrsystem så kan vi snabbt reducera energiförbrukningen. Den optimala effekten fås när vi ser över alla delar som påverkar energiförbrukning samt hur de samverkar med varandra.

Vi levererar kostnattsfritt en så kallad LCC-Kalkyl för er anläggning. Låt oss se över er elanläggning för att få ge förslag på förbättringar, kontakta oss för mer information.

 

Modern elteknik mer kostnadseffektiv

I Sverige förbrukar vi ca 10TWh/år bara på belysning. Vi skulle kunna kapa denna förbrukning och kostnad avsevärt bara genom att byta till moderna armaturer och styrsystem. En 10 år gammal belysningsanläggning förbrukar 40% mer än en modern anläggning, vilket gör att det finns stora ekonomi- och miljövinster vid en uppgradering till modern belysningsanläggning.

 

Vi hjälper dig med energieffektivisering i Stockholm

Vi hjälper dig att analysera och energieffektivesera din anläggning i Stockholm med vår kompetens inom branschen. Vi levererar smarta belysningar för en ljusare framtid för både ekonomi, miljö och hushåll. Varmt välkommen att kontakta oss så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa dig med effektivisering. 

 

LCC = Life Cycle Cost

Styrande parametrar i en LCC optimerad anläggning:
- Lägre service & underhållskostnader.
- Driftsäkerhet
- Bättre miljöval