Elsäkerhet i Stockholm

Som fastighetsägare och ägare till en starkströmsanläggning bär du ansvararet för att din anläggning är säker. Du är också ansvarig för att löpande tillsyn sker så att människor, husdjur och egedom skyddas på ett betryggande sätt. Detta regleras i Elsäkerhetslagen. Vi hjälper dig med kontroll och tillsyn av elsäkerhet i Stockholm.

 


 

Kontrollera elsäkerheten när du köper en fastighet

Vi har en lång erfarenhet av elbranschen och vet att det tyvärr slarvas med elsäkerhet av både säljare och köpare av fastighet. Ofta utförs det en besiktning av förvärd fastighet av någon av parterna där man letar små sprickor i golv och väggar, fuktmätningar och annat. Men hur ofta har du som köpare ett besiktningsprotokoll över el-anläggningen i fastigheten? Det är du som fastighetsägare som kommer bära ansvaret över elanläggningen och kravet om periodisk tillsyn. Se därför till att kontrollera elsäkerheten när du köper en fastighet. För att kunna hitta fel och brister krävs kompetens och erfarenhet inom området då många delar är utförda med så kallad dold installation. Därför är det viktigt att du tar hjälp av elektriker med rätt kunskap och behörighet.

 


 

Vad händer om du inte kontrollerar elsäkerheten?

Som behöriga installatörer har vi en erfarenhet av att det finns många så kallade "hemmapulare" som utfört elinstallationer i villor & fastigheter på eget bevåg utan behörighet eller nödvändig kännedom. Det här kan i sig kan utgöra direkt fara för er själva och era nära och kära genom strömgenomgång genom kroppen, vilket barn är extra känsliga för. Det ökar också brandrisken i er fastighet.

Sedan är det givetvis så att även en elanläggning har som allt annat ett bäst före-datum i ledningar, apparater, armaturer med mera. En äldre anläggning kan givetvis ha varit säker när den utfördes utifrån tidigare regelverk. Mycket har ändrats under åren och det har kommit nya krav om jordfelsbrytare, petskyddade uttag och jordade uttag bland annat.

Kontrollerar du inte elsäkerheten i din elanläggning så kan någon i värsta fall förolyckas av dessa fel eller brister.

 


 

Vi hjälper dig med elsäkerhet i Stockholm

Vi på Midcraft Elteknik hjälper dig med genomgång av din elanläggning och elsäkerhet i Stockholm. Vi går igenom din anläggning för att se om den håller måttet idag och levererar en åtgärdsplan för att öka säkerheten. Ett exempel på ett förslag i en sådan kan vara att installera jordfelsbrytare i anläggningen som anses reducera 9 av 10 olyckor kopplade till el. Jordfelbrytaren fungerar som en felsökare som är konstant inkopplad.

I samband med en genomgång av din elanläggning kan vi också bidra med idéer om energisparåtgärder för din fastighet. På så sätt kan vi gemensamt se till att din hemmiljö blir både säker och kostnadseffektiv. Kontakta oss så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa dig med din elanläggning och elsäkherhet i Stockholm.

 Elsäkerhet i Stockholm