GDPR/Integritetspolicy


Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du skickar in kontaktinformation till oss via kontaktformuläret.
Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-post, ditt telefonnummer och ev personuppgifter du anger i formulärets fritextfältet.

  • Du har rättigheten att veta vilka personuppgifter vi har om dig.
  • Du har rätt att få uppgifter vi sparat korrigerade om dig.

Kontakta oss på info@midcraft.se om du har frågor eller vill åberopa ovan.

 


Användning av information och syfte
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via e-post eller telefonnummer
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

 

Ansvarig för uppgifter är VD Jarmo Mourujärvi Midcraft Elteknik AB