Belysning & KNX

 

Ett urval av våra leverantörer för belysning via länk nedan kontakta oss för pris info.

 

 

Smarta hem med KNX

Har du planer på att fixa dig smarta hem funktioner vid din renovering.

Vi rekomenderar i så fall KNX.

Den är flexibel framtidssäker lösning som många leverantörer valt och du blir inte fabrikat bunden utan man kan lite blanda och ge. Dessutom är det ett ekonomiskt bra val över tid samtidigt som ni värnar om vår miljö.

Vad kan jag då göra med min KNX anläggning.

- Styr din KNX anläggning via app i din mobil.
- Släcker all belysning du vill ha släckt när du går hemifrån via ex larm aktivering.
- Stängar av ström till ex kaffebryggare mfl värmealstrande utrustning. (välj själv)
- Du kan koppla larmet till KNX då tänds belysningar vid ev. larm.
- Elvärme styr denna från app.
- Bubbel styr denna från app.
- Bastu slå igång den från app.
- Ytterbelysningar vid hemgång styr till från app.
- Skapa dig mysbelysningslägen, filmläge, skulle du få för dig att städa så finns även städläge.
- Omvänt när du kommer hem larma av och belysningar tänds.

Lite grundläggande om belysning & dess styrningar

Det är idag en självklarhet att vi ska kunna styra och reglera vår belysning på ett steglöst och bekvämt sätt. Det är dels en betydelsefull fråga om komfort, dels kräver miljöomsorg och energieffektivisering reglerbara ljusmiljöer. Att på ett flexibelt sätt kunna anpassa ljusnivåer och användningstider till faktiska ljusbehov, det är ljusplaneringens uppgift.

Ett standardiserat protokoll för digital ljusstyrning är DALI (Digital Adressable Lighting Interface). Det är kompatibelt med olika typer och fabrikat av armaturer utrustade med DALI-driftdon men det övergripande styrsystemet med komponenter bör vara av samma fabrikat inom en och samma installation. Vid programmering av installationen adresseras DALI-driftdonen och varje don får en unik adress. Ett DALI-system erbjuder tvåvägskommunikation vilket möjliggör driftkontroll med statusrapport från enskilda armaturer och därmed en effektiv övervakning av elförbrukning och ett rationellt underhåll.

Byte till DCL uttag hemma

En påminnelse om att Europa har enats om en ny standard för lamputtag DCL (Devices for connection of luminaires), som träder i kraft 2019-04-01. De nya standarderna SS-EN 61995 1 och -2 för bostäder är samordnande under lågspänningsdirektivet, vilket innebär att de gäller i hela EU/EES och att uttagen ska vara CE-märkta.

Går du ut och handlar en ny armatur i butik så kommer därmed troligtvis inte " lampproppen " att passa i dit tak uttag eller lamputtag på vägg. om inte du har bytt till ett DCL-uttag.

Vi kan bistå er med byte av ditt gamla lamputtag till DCL.