Härlig och smart belysning med KNX

Vi hjälper dig att planera och installera belysning och uttag till dig. Skall du bygga om butikslokalen eller renovera ditt hus? Rätt belysning är viktigt för miljön och för att man skall må bra och vara på gott humör. Idag vill man dessutom kunna styra belysningen automatiskt via en app på mobilen. Vi utför installationer av uttag, armaturer och belysning i Stockholm. Vi sätter också upp och konfigurerar KNX systemet för smarta hem till er.

 

Skall du renovera huset är det bra att fundera på att ha flera ljuskällor i vardagsrummet, en ljus och välkomnande hall, lite mysbelysning i sovrummet, rätt och säker belysning i badrummet. I köket vill man ha en riktad belysning, exempelvis spotlights och det är viktigt att ha rätt belysning i arbetsrummet. Det moderna systemet dämpar själv belysningen i rum som inte används. Den lyser upp rummet när någon kommer in, justerar ljusnivåerna beroende på dagsljus och larmar vid brand och inbrott. Vi rekommenderar och installerar KNX i Stockholm med omnejd. KNX är en flexibel lösning för flera olika fabrikat och leverantörer. Läs mer om KNX nedan.

 

Belysning & KNX

 

Ett urval av våra leverantörer för belysning. Kontakta oss för pris info.

 

 

Smarta hem med KNX i Stockholm

Funderar du på att skaffa smarta hem funktioner vid din renovering?

Vi rekomenderar i så fall KNX.

Smarta hem med KNX är en flexibel och framtidssäker lösning som många leverantörer valt. Du blir inte bunden till ett visst fabrikat utan man kan blanda och ge lite. KNX är också ett ekonomiskt bra val samtidigt som ni värnar om miljön.
Vi utför smarta hem installationer med KNX i stockholm med omnejd.

Vad kan jag då göra med min KNX anläggning.

- Styr din KNX anläggning via app i din mobil.
- Släcker all belysning du valt när du går hemifrån via ex larm aktivering.
- Stänger av ström till ex kaffebryggare mfl värmealstrande utrustning. (välj själv)
- Du kan koppla larmet till KNX. Då tänds belysningar vid ev. larm.
- Elvärme, styrs via app.
- Spa, styrs via app.
- Bastu, styrs via app.
- Ytterbelysningar vid hemgång, styrs via app.
- Skapa dig mysbelysningslägen, filmläge, skulle du få för dig att städa så finns även städläge.
- Omvänt när du kommer hem, larma av och belysningar tänds.

Lite grundläggande om belysning & dess styrningar

Det är idag en självklarhet att vi ska kunna styra och reglera vår belysning på ett steglöst och bekvämt sätt. Det är dels en betydelsefull fråga om komfort, dels kräver miljöomsorg och energieffektivisering reglerbara ljusmiljöer. Att på ett flexibelt sätt kunna anpassa ljusnivåer och användningstider till faktiska ljusbehov, det är ljusplaneringens uppgift.

Ett standardiserat protokoll för digital ljusstyrning är DALI (Digital Adressable Lighting Interface). Det är kompatibelt med olika typer och fabrikat av armaturer utrustade med DALI-driftdon men det övergripande styrsystemet med komponenter bör vara av samma fabrikat inom en och samma installation. Vid programmering av installationen adresseras DALI-driftdonen och varje don får en unik adress. Ett DALI-system erbjuder tvåvägskommunikation vilket möjliggör driftkontroll med statusrapport från enskilda armaturer och därmed en effektiv övervakning av elförbrukning och ett rationellt underhåll.

Byte till DCL uttag hemma

En påminnelse om att Europa har enats om en ny standard för lamputtag DCL (Devices for connection of luminaires), som träder i kraft 2019-04-01. De nya standarderna SS-EN 61995 1 och -2 för bostäder är samordnande under lågspänningsdirektivet, vilket innebär att de gäller i hela EU/EES och att uttagen ska vara CE-märkta.

Går du ut och handlar en ny armatur i butik så kommer därmed troligtvis inte " lampproppen " att passa i dit tak uttag eller lamputtag på vägg. om inte du har bytt till ett DCL-uttag.

Vi kan bistå er med byte av ditt gamla lamputtag till DCL.