Sammansättning och Historik

Elfirman Midcraft Elteknik AB bildades 2016.

 

Där VD´n Jarmo Mourujärvi (delägare i Midcraft) sedan år 2003 drivit eget elföretag med ett litet uppehåll för en tjänst som filialchef. Företagets VD har gått den långa vägen från lärling ute på elföretag till montör-ledandemontör-arbetsledare.

 


 

Inköp och Kalkyl

Jörgen Hellström (delägare i Midcraft) och Inköpsansvarig/kalkyl/Vvd med långt förflutet i el-grossist ledet. Även tidigare anställning hos armaturleverantör och inköps ansvarig.

Jörgens breda portfölj av leverantörer på inköp och insikt över den specifika kundens önskemål ger oss och kunden den trygghet i både leveranssäkerhet, kostnads medvetenhet, livscykelperspektiv som vi båda söker.

 


 

Produktion

VD i samråd med Inköp och projektledare leder den dagliga verksamheten i nära samråd med företagets montörskår som verkar ute på det aktiva fältet.

Vi har även en nära kontakt med Stockholms gymnasium varifrån vi strävar efter att lotsa in dom ungdomar som valt el-linjen ut på arbetsmarknaden. I första hand som praktik hos oss i andra hand lärlingsplats på företaget för att sedan forma dom i sin yrkeskarriär till nått som vi kallar Midcraftare och som vi är väldigt stolta över.

Samtliga i projekt och service arbetande tjänstemän på elfirma Midcraft innehar Bas P - U certifikat.

 

Elrätt elektriker

Elfirma Stockholm

Midcraft är en elfirma i Stockholm.

En elmontör arbetar i regel med flera varierande uppgifter beroende på vald inriktning. Stor del av elektrikernas arbete är tekniskt baserat men även hantverksmässigt kunnande är ett måste. Gemensamt för de flesta elektriker Stockholm är att de oftast har samma grund i utbildningen. Distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker och serviceelektriker är exempel på vanliga yrken/ valda inriktningar inom vårat område.

 


 

Med service i tanken och optimal prestanda

Vi arbetar ut efter hållbarhets perspektiv och aktsamhetskrav med framtaget kvalité och miljö lednings program ISO 9001:2015 & 14001:2015.

Med stor framgång har vi kombinerat traditionella kärnvärden med den moderna eltekniken.

 


 

Verksamhetsområde

Vår geografiska marknad är Stockholm och Mälardalen och våra kundkategorier är byggentreprenörer, privata fastighetsägare, allmännyttan och offentliga myndigheter.