Elbilsladdning BRF

 - En grön investering för våra kommande generationer

 

Elbilsladdning historia & nutid

Är en del av den vision vi har av att bli ett fossilfritt samhälle.

Ökningstakten är nu på nivå elbilar fördubblas varje år.

Det finns idag politiska beslut av att ge bidrag till denna typ av investeringar detta har fått namnet klimatklivet, Dock finns direktiv/regler hur dessa investeringar skall utföras rent tekniskt för att er bidrags ansökan skall godkännas.

 

Som fastighetsägare, BRF kommer dom flesta av er (om ni inte redan gjort) upptäcka att det snart är viktigare med dessa laddstationer för bostadsrättföreningen än att ha en fungerande internet uppkoppling i fastigheten, Så dessa laddare kommer att få en viktig och direkt avgörande roll för utvecklingen av er fastighet.

Med tiden kommer säkerligen även detta att regleras med beslut & regler om att en brf ej får neka en bostadsrättsinnehavare tillgång till elladdning för sin elbil.

Och vi utför givetvis dessa installationer även till/för småhusägare mfl.

 

- Bli inte kvar stående på station när tåget går, ta hjälp av oss att stoppa den globala uppvärmingen.

 


 

Första kontakten med oss.

Inledning, gör vi besök hos er för att kartlägga givna förutsättningar beroende på hur många och var elbilsladdningen ska placeras, t.ex. utomhus eller inomhus, har inte ni som kund en färdig lösning på hur dessa elbilsladdare skall fördelas till användare vad gäller förbrukning kwh så finns här flertalet lösningar på marknaden som vi kan rekommendera och installera.

I sammband med detta undersöker vi er befintliga el-anläggning och infrastruktur förusättningar för anläggningen.

Vårat syfte är att få förståelse för era förväntningar liksom önskemål, vi ser till att anläggningen håller över tid samt har förusättningar att utvecklas.

Efter genomförd analys sammanställer vi en rekommendation där det medföljer en detaljerad offert från oss för vad som krävs för utförandet. Denna offert ligger sedan som grund i er eventuella bidrags ansökan i klimatklivet.

 


 

Start Planering & Projektering.

- Material spec har upprättats i tidigare offert (typ av laddbox, mätutrustning)

- Offert godkännande.

- Tidplan för hela operativa processen upprättas.

- Projekteringen sker utifrån gällande elsäkerhetsregler och av er som kund   överlämnad kravspecifikationen som verktyg.

- Färdiga handlingar och ritningar granskas av er som kund i samråd med oss.

 

laddbox brf

 


 

Installation & överlämnandet.

- Installationer påbörjas efter upprättad tidplan.

- Genomgång av ev. mjukvara för anläggningen utförs.

- Arbeten utförs med så lite störningar som möjligt mot upprättad tidplan samt mot/hos kunden.

- Företagets egenkontrollsysytem används för att säkerställa kvalité och miljömålen i projektet, samt överlämnas kund vid färdigställandet.

- Driftsättning och programering av anläggningen.

- Produktpärm upprättas för utförda installationer med ritningar, produktblad etc.

- Driftgenomgång & överlämnade av anläggningen med kund utförs.

- Om så önskas skrivs tillsammans med er ett serviceavtal utifrån era behov.

 


 

Kuriosa elladdning

2018 kan man förutse att betala ca 1kr/kwh för elförrukningen, en " normal " elbil kostar däremd ca 45kr att ladda fullt hemma, är du en lycklig ägare av en Tesla så ca 60-85 kr, dessa priser gäller givet inte om du laddar ute på " stan " ( laddstationer)

Många elbilar laddas från vanligt vägguttag idag, ett sådant uttag (schuko) är ej kostruerat för permanent biladdning.

Något direkt förbud finns inte idag, MEN det skrivs i säkerhetsförskrifter att man bör inte installera/ladda elbilar från denna typ av uttag då uttagen ej är konstruerade för för en långvarig last 10-16A.

Många fall av bränder har genom åren uppkommit härav.