Ring Skicka mail

Belysning & KNX

Led belysningar stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lightning Midcraft

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysning elfirma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smarta hem med KNX

Har du planer på att fixa dig smarta hem funktioner vid din renovering.

Vi rekomenderar i så fall KNX.

Den är flexibel framtidssäker lösning som många leverantörer valt och du blir inte fabrikat bunden utan man kan lite blanda och ge. Dessutom är det ett ekonomiskt bra val över tid samtidigt som ni värnar om vår miljö.

 

 

 Knx Stockholm

 

 

 

Vad kan jag då göra med min KNX anläggning.

 

 - Styr din KNX anläggning via app i din mobil.

 - Släcker all belysning du vill ha släckt när du går hemifrån via ex larm aktivering.

 - Stängar av ström till ex kaffebryggare mfl värmealstrande utrustning. (välj själv)

 - Du kan koppla larmet till KNX då tänds belysningar vid ev. larm.

 - Elvärme styr denna från app.

 - Bubbel styr denna från app.

 - Bastu slå igång den från app.

 - Ytterbelysningar vid hemgång styr till från app.

 - Skapa dig mysbelysningslägen, filmläge, skulle du få för dig att städa så finns även städläge.

 - Omvänt när du kommer hem larma av och belysningar tänds.

 

 

Ett urval av våra leverantörer för belysning via länk nedan kontakta oss för pris info.

- Defa lightning

- Fagerhult belysning

- Glamox belysning

- Aura light

- Zobra

- Ecolux

- SG belysning

- Zero lightning

 

 

Lite grundläggande om belysning & dess styrningar

 

 

Det är idag en självklarhet att vi ska kunna styra och reglera vår belysning på ett steglöst och bekvämt sätt. Det är dels en betydelsefull fråga om komfort, dels kräver miljöomsorg och energieffektivisering reglerbara ljusmiljöer. Att på ett flexibelt sätt kunna anpassa ljusnivåer och användningstider till faktiska ljusbehov, det är ljusplaneringens uppgift.

 

Ett standardiserat protokoll för digital ljusstyrning är DALI (Digital Adressable Lighting Interface). Det är kompatibelt med olika typer och fabrikat av armaturer utrustade med DALI-driftdon men det övergripande styrsystemet med komponenter bör vara av samma fabrikat inom en och samma installation. Vid programmering av installationen adresseras DALI-driftdonen och varje don får en unik adress. Ett DALI-system erbjuder tvåvägskommunikation vilket möjliggör driftkontroll med statusrapport från enskilda armaturer och därmed en effektiv övervakning av elförbrukning och ett rationellt underhåll.

 

 

Glödlampor och halogenlampor för nätspänning har länge kunna dimras steglöst. Tidigare med fasreglering via en dimmer av fram- eller bakkantstyp men numera även elektroniskt och digitalt. För halogenlampor är dimring viktigt eftersom det medför en förbättrad livslängd. Det går att kontrollera 230V glödljus, numera endast halogenlampor, även i centrala styrsystem via avsedda styrmoduler. Det sker t ex via en strömbrytare med återfjädrande trycknapp. Lågvoltshalogenlampor går att ljusreglera analogt eller digitalt i kombination med anpassad typ av transformator, dimmer, återfjädrande tryckknapp eller styrmodul. Även dimrade lågvoltshalogenlampor får en avsevärt utökad livslängd. För ljusreglering av lysrör och kompaktlysrör krävs speciella HF-dimdon som finns för analog eller digital styrning via potentiometer, återfjädrande tryckknapp eller styrmodul.

 

LED-armaturer ljusregleras mest professionellt via en PWM-signal eller med amplitudmodulering (strömreglering) som genereras analogt eller digitalt. Det sker via anpassad typ av driftdon och ljusregleras via potentiometer, återfjädrande tryckknapp eller styrmodul. Generellt påverkas LED-lampors och LED-armaturers livslängd positivt av att vara dimrade. En unik besparing är mer än linjär eftersom dimring här medför en svalare driftstemperatur som ökar lysdiodernas effektivitet.

 

Bland lysrörslampor och LED-lampor (retrofit) finns varianter som med vissa begränsningar kan ljusregleras. Information om reglerbarhet och begränsningar ska enligt krav i Ekodesigndirektivet finnas på ljuskällans förpackning.. De flesta lysrörslampor och LED-lampor (retrofit) som klassas ”dimringsbara” är utvecklade för en specifik typ av dimmer men klarar inte alltid detta problemfritt. Det beror vanligen på att totallasten (W) är för låg, att dimmern inte kan hantera ljuskällans elektronik eller på att ”intelligenta” multidimrar luras att växla läge. Tills vidare rekommenderar vi att rådfråga aktuell leverantör.

 

För urladdningslampor av högtryckstyp, Compact HID-lampor, har praktiska lösningar för ljusreglering introducerats. Ett exempel är Philips metallhalogen CDM Elite Lightboost som i kombination med avsett driftdon går att dimra ner till 50 % med bara marginella kvalitetsförluster. Ett generellt problem för urladdningslampor är annars just att bibehålla en hög ljuskvalitet vid dimrade nivåer.

 

 

 

 Välkommen och kontakta oss när du känner dig redo.

 

Copyright © Midcraft Elteknik AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB